Fener Balat Semtleri Hakkında Bilgi

Fener Balat Semtleri Gezilecek Yerler

Fener ve Balat Semtleri, İstanbul’un kendine has yapıya sahip semtlerindendir. Eski İstanbul’un Batı yakasında kalan semtlerden Cibali, Fener ve Balat deneyimlemeye değer birçok tarihi eseri içinde barındırır. Osmanlı dönemi İstanbul’da gayrimüslim tebaanın çoklukla yaşadığı semtler olan Fener ve Balat, geçmiş dönemin çok kültürlü ve çok renkli yapısını halen andıran eserlerle doludur.

Fener Semtinde Gezilecek Yerler

Fener Semti, Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra İstanbul’da kalan Rum halkının yaşadığı bölgeydi. İstanbul’un eski aileleri olan Rumlar, yüksek tahsilli ve Batı kültürüne aşina insanlardı. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethini takiben, fethettiği şehrin halkının, şehri terk etmesini istememiştir.

İstanbul’un bu yeni döneminde eski ahalisinin de katkısı ile gelişeceğini düşünen Sultan Mehmet, Rum halka inanç özgürlüğü tanımış ve onları Fener semtinde hayatlarını sürdürmeleri için teşvik etmiştir. Ortodoks mezhebinin ruhani evi olan Ayasofya, Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiş olsa da, Fener bölgesinde Rum Ortodoks Patrikhanesi‘nin varlığını sürdürmesine imkan tanınmıştır.

Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul’daki Rum Patrikhanesi, bir zamanlar dünyanın Ortodoksluk mezhebindeki tek otoritesi ve merkeziydi. Bizans’ın güçlü olduğu yıllarda, İstanbul Patriği dünyanın en güçlü ruhani lideri olma yolunda Papa ile bir yarış ve rekabet halindeydi. Ancak 1054 senesinden itibaren bu rekabet bölünmeye dönüştü ve Büyük Ayrışma (Great Schism) denen olayın ardından iki mezhep arasında kin ve düşmanlık oluştu.

Batı (Katolik) Kilisesinin lideri Papa ile Doğu (Ortodoks) Kilisesinin lideri Patrik arasındaki münakaşa; 1204 yılındaki IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’da Latin İşgali ve İstanbul’un yağmalanması ile son bulmuştur. 57 yıl süren Latin işgali, Bizans İmparatorluğu’nu öylesine güçsüz düşürmüştür ki, ne Bizans hükümdarları, ne de ruhani lider Patrik eski gücünü tekrar toplayamamıştır. Böylesine bir ölümcül bir darbenin düşman olarak görülen Müslüman cemaatinden değil de, bizzat Hristiyanlık dininin mensuplarından gelmesi, Hristiyan dünyasındaki bölünmeyi derinleştirmiştir.

Günümüzde Ortodoks Rum Patrikhanesi, İstanbul Fener mahallesinde halen varlığını sürdürmektedir. Patrikhane, Aya Yorgi (St. George) Kilisesi ve konuk evinden oluşan bir yapılar bütünüdür.

 

Aya Yorgi Kilisesi (Aziz George Kilisesi)

Altın varaklı desenler ile süslü bir sunağa sahip olan bu görkemli kilise, küçük olmasına rağmen oldukça gizemli ve ilgi çekici bir atmosfere sahiptir. Hristiyanların olduğu kadar, Müslümanların da sıkça gittiği bir yer olan bu kilisede, mum yakma ve dilek dileme geleneği halen yaşatılmaktadır . Bu gelenek uzun yıllar boyu beraber yaşamış Rumlar ve Türklerin birbirine gösterdiği ilgi ve yakınlığın bir simgesi gibidir.

Moğolların Meryemi Kilisesi

Moğolların Meryemi Kilisesi esasında oldukça acı bir hayat hikayesi olan bir Bizans prensesine adanmıştır. Orta Asya’ya gelin giden Maria (Meryem) evlenme sürecinde büyük bir trajedi yaşamış ve kendini Hristiyanlığa adamıştır. Vefatını takiben Bizans halkı tarafından azize ilan edilen Meryem’e adanan bu kilise aynı zamanda Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet‘in fermanı gereği asla camiye çevrilmemiştir.

Fener Rum Erkek Lisesi

Fener semtinin en farklı mimari yapısı olan bu güzel mektep, Dimadis isimli bir mimar tarafından tasarlanmıştır. Kırmızı renkli tuğlalar ile oldukça dikkat çekici olan bu yapı, Fener semtinin görsel sembolü gibidir.

Balat Semtinde Gezilecek Yerler

Fener Balat turunda gezilecek yerler arasında olan Balat semti, yüzyıllar boyunca Musevi halkın yaşadığı bir semt olmuştur. Ohrid (Ahrida) ve Yanbol gibi sinagoglar ile meşhur olan bu mahallede; kilise, cami ve sinagog gibi farklı dinlerin sembolü olan yapılar yan yanadır.

Ahrida Sinagogu

Makedonya’nın Ohrid şehrinden İstanbul’a yerleşen Museviler tarafından yapılan bu sinagogun kendine has bir mimarisi vardır. Sinagogun içi göz alıcı işçilikle bezeli mobilyalar ile dekore edilmiştir. Ayrıca Nuh’un Gemisinin gövdesini andıran bir tasarım ile de taçlandırılmıştır.

Surp Hıreşdagabed Kilisesi

Bu kilise, temelinde bir Ortodoks Kilisesi iken, İstanbul’un fethinden sonra Ermeni şehrin halkına devredilmiştir. Yapı ahşap olduğu için birçok defa şehirde patlak veren yangınlarda zarar görmüş ve tekrar restore edilmiştir. On dokuzuncu yüzyılda bir kez daha yanan ve yok olan yapı, Osmanlı Padişahlarından II. Mahmut’un fermanı ile baştan yapılmış ve bu kez taş mimari kullanılmıştır. Bu sayede bu bölgede sıkça çıkan yangınlardan tekrar zarar görmesi engellenmiştir.

Ferruh Kethüda Camii

Ferruh Kethüda Camii, Osmanlının gelmiş geçmiş en büyük mimari Koca Sinan’ın eseridir. On altıncı yüzyıldan kalma bir tarihi eser olan bu cami, Semiz Ali Paşa isimli vezirin kahyasının adına, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Gerçekte bir yapılar bütünü niteliğinde olan ve çevresinde halk yararına hizmet binaları olan camiden günümüze bir adet çeşme ve caminin kendisi kalmıştır.

Fener Balat Rehberli Yürüyüş Turları

Fener ve Balat semtleri önceki satırlarda bahsedildiği üzere, köklü bir geçmişi yansıtan; oldukça renkli semtlerdir. Bu sebeple bu bölgelerin kokartlı tur rehberi refakatinde gezilmesi tavsiye edilir. Bilgi ve tecrübe sahibi bir istanbul turist rehberi tarihinden kısaca bahsettiğimiz bu yapıları, size çok keyif alacağınız bir biçimde gezdirebilir. Zira bu yapıların kendine has öykülerini dinlemek çok güzeldir.

Fener Balat Semtleri ile ilgili bundan başka bir gezi yazısına ihtiyaç duyarsanız, bu yazıya benzeyen ancak görsellerle bezeli Fener Balat Turu Gezi Rehberi isimli okuma parçasına da bakabilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*